top of page

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

Játékszabályzat

„NYERJ BOLDOGSAGKAPUT AZ ESKÜVŐDRE!”

üzenőfali nyereményjáték

DekoWishCo nyereményjátéka

 

 

1. Szervezés és lebonyolítás

 

A nyereményjáték szervezője és adatkezelője a DekoWishCo. (Schnell-Muszti Anita Adószámos Magánszemély, adószám: 55139735-1-22) (továbbiakban: "szervező"), amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

 

A nyereményjáték lebonyolítója és adatfeldolgozója a Tóth Csaba EV. (székhelye: 7766 Újpetre, Ady Endre utca 57., adószám: 68083641-1-22) (továbbiakban: „Lebonyolító”), amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

A nyereményjáték időtartama alatt a szabályzat minden érdeklődő számára hozzáférhető a szervező Facebook oldalán.

 

 

2. Részvételi szabályzat

 

A nyereményjátékban azok a 18 éven felüli természetes személyek vehetnek részt, akik

  • a játék egész menete alatt érvényes Facebook regisztrációval rendelkeznek

  • a szervező Facebook oldalán (https://www.facebook.com/DekoWishCo/ ) hozzászólás formájában válaszolnak a nyereményjáték posztban feltett kérdésre, amivel

  • minden tekintetben elfogadják jelen játékszabályzatot.

 

A tárgynyereményekben nem részesülhetnek a Dekowishco és Tóth Csaba EV. alkalmazottai, valamint azok közvetlen hozzátartozói.

 

 

3. A nyereményjáték ideje

 

A nyereményjáték 2019. szeptember 24-én (kedd) a poszt közzétételétől egészen 2019. október 8. (kedd) 14 óráig tart. 

 

4. A nyereményjáték menete

 

A játékosok a Dekowishco Facebook oldalán közzétett nyereményjátékra felhívó poszthoz hozzászólva játszhatnak.

A sorsoláson azok a kommentelők vesznek részt, akik lájkolták a posztot és szabályosan válaszoltak kommentben, hogy mikor lesz az esküvőjük tervezett időpontja.  A játékosok a hozzászólásukkal elfogadják a játék részvételi feltételeit.

A játékosok a hozzászólásukkal és a poszt lájkolásával bekerülnek a sorsolási listába. A nyertesek a nyereményjáték poszt alatt, a kérdésre válaszolók (hozzászólók) közül kerülnek kisorsolásra, akik egyben lájkolták is a posztot. Egy játékos csak egyszer nyerhet a játék során. 

 

5. Nyeremények, sorsolás, nyeremények átadása:

 

Nyeremények:

Összesen 1 db Boldogságkapú, melyet a pár igényeinek megfelelően készít el a Dekowishco. 

A nyereményjáték kizárólag az esküvő napjára biztosítja a boldogságkaput a pár számára. Az esküvőt követően a Dekowishco biztosítja a helyszínről való elszállítást is. A nyeremény másra nem átruházható és készpénzre nem átváltható!

 

A sorsolás időpontja:

2019. október 8. 14:00

A sorsolást a Tóth Csaba EV.  bonyolítja le a fenti időpontban. 

 

Eredményhirdetés:

A Lebonyolító a nyertest az eredményhirdetés és a sorsolás időpontjától számított 2 órán belül a Facebook felületén keresztül, Messenger üzenet formájában értesíti nyereményükről. A nyeremények igénybevételéről értesítő Messenger üzenetben tájékoztatja a Lebonyolító a nyerteseket, melyet automatikusan elfogadottnak tekintünk az üzenet megtekintésével.

A játékban résztvevők a játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy amennyiben őket illeti a nyeremény, a szervező a nevüket a szervező facebook oldalán ( https://www.facebook.com/DekoWishCo/) közzé teheti.

A nyereményt majd az egyeztetéseknek megfelelően a Dekowishco az esküvő napjára saját maga juttatja el az egyeztetett címre, így a nyertest további anyagi vonat nem terheli. A nyertes köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. 

 

6. A Szervező felelőssége 

 

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. 

A nyeremények után esetlegesen fizetendő adót a Szervező fizeti. A nyertes köteles Szervező rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek szükségesek lehetnek a nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére és köteles minden egyéb tekintetben együttműködni Szervezővel.

A nyeremények után a Játékosoknak adófizetési kötelezettsége nem merül fel.

Jelen nyereményjáték a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint nem bejelentés-köteles ajándéksorsolás és nem minősül szerencsejátéknak.

 

7. Záró rendelkezések

 

Figyelemmel arra, hogy a nyereményjáték online környezetben zajlik, szervező kizárja felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a nyereményjátékban részt vevők vagy a szervező informatikai rendszerében, illetve szolgáltatásában merültek fel.

 

A szervező fenntartja a jogot, hogy a játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A játékszabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a szervező közzéteszi a nyereményjáték Facebook oldalán.

A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

 

A nyereményjátékban való részvétel önkéntes, de ha játékos a jelen játékszabályzatot nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a játékban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül.

 

DekowishCo.

2019. szeptember 24.

bottom of page